Nasze Alpaki

Saga

Urodzona 2009, Chile

Kolor: White

Włókno:

Rok Mikrony SD CV >30 MC
2014 20,5 3,7 18% 1,2% 51,9

Potomstwo:

QAI Sorento

– AoC Tofee

AoC Signior Sagit

AoC Sassari

AoC Nannacay

AoC Salloma

AoC Silent Hunter

Zapisz się do NEWSLETTERA
[ALO-EASYMAIL-PAGE]