alpakoterapia

Alpakoterapia jest terapią naturalną, wspomagającą wszechstronny rozwój dziecka. Pozwala na przeżywanie przyjemnych emocji w łagodnym i cichym otoczeniu alpak. Motywuje dziecko do aktywności ruchowej oraz poznawczej podczas bezpośredniego kontaktu z alpakami.

Terapia wpływa pozytywnie na rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozwój kompetencji społecznych dziecka. Bliski kontakt z alpakami daje dzieciom dużo radości oraz poczucie bezpieczeństwa. Normalizując napięcie pomaga dziecku kontrolować swoje zachowanie.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną pedagog specjalną, terapeutkę Integracji Sensorycznej, alpakoterapeutkę.

Terapia skierowana do dzieci z trudnościami rozwojowymi, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, stanami lękowymi, nadpobudliwością psychoruchową.

Oferta: zajęcia indywidualne oraz grupowe mające na celu wspomaganie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego dziecka poprzez terapię z udziałem alpak.

Kontakt do p. Beaty:

691 533 509

 

Kontakt

Przyjedź do nas

  • Znakomite miejsce do zwiedzania
  • Naturalne produkty
  • Miejsce spotkań dla hodowców

Wyślij zapytanie

Coniraya Newsletter

Najważniejsze informacje na temat hodowli alpak i seminariów!
Zapisz się