Oferta

Alpakoterapia

Jest terapią naturalną, która wspomaga wszechstronny rozwój dziecka , pozwala na przeżywanie przyjemnych emocji w łagodnym i cichym otoczeniu alpak. Motywuje dziecko  do aktywności ruchowej oraz poznawczej podczas bezpośredniego kontaktu z alpakami. Terapia wpływa pozytywnie na rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozwój kompetencji społecznych dziecka. Bliski kontakt z alpakami daje dzieciom bardzo dużo radości oraz  poczucie bezpieczeństwa. Normalizując napięcie pomaga dziecku kontrolować swoje zachowanie.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonego pedagoga specjalnego, terapeutę Integracji Sensorycznej, alpkaoterapeutę.

Terapia skierowana do dzieci z trudnościami  rozwojowymi, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną ,  autyzmem, stanami lękowymi, nadpobudliwością psychoruchową.

Oferta: zajęcia indywidualne oraz grupowe mające na celu wspomaganie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego dziecka poprzez terapię z udziałem alpak.

Zapisz się do NEWSLETTERA
[ALO-EASYMAIL-PAGE]